Diagrami i pajisjeve

Mbledhja e punëtorisë

Punëtoria e montimit (1)
Punëtoria e montimit (3)
Punëtoria e montimit (5)
Punëtoria e montimit (6)

Asambleja e kontrolluesit

Asambleja e kontrolluesit (1)
Asambleja e kontrolluesit (2)

Punëtori e kontrollorëve

Punëtoria e kontrollorëve (1)
Punëtoria e kontrollorëve (2)
Punëtoria e kontrollorëve (3)

Punëtoria e Inspektimit

Punëtoria e Inspektimit (2)
Punëtoria e inspektimit (1)

Magazinimi i materialeve

Magazinimi i materialeve (1)
Magazinimi i materialeve (2)
Magazinimi i materialeve (3)
Magazinimi i materialeve (4)

Magazinimi i materialeve

Punishtja e llamarinës (3)
Punishtja e llamarinës (1)
Punishtja e llamarinës (2)

Magazina

Magazina (1)
Magazina (2)
Magazina (3)
Magazina